hải quan

Cán bộ Hải quan Quảng Ninh giám sát hoạt động xuất nhập khẩu của DN. Ảnh: Xuân Hương

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, cục hải quan các tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản lấy ý kiến của cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP thì chỉ đạo chi cục hải quan quản lý địa bàn nơi nhà đầu tư đề nghị thành lập doanh nghiệp chế xuất thực hiện việc kiểm tra để xác nhận khả năng đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan.

Các nội dung cơ quan hải quan cần kiểm tra bao gồm một số hạng mục của DN chế xuất, gồm: tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài; hệ thống camera giám sát hiển thị rõ hình ảnh hàng hóa đi vào, đi ra doanh nghiệp. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) và dữ liệu về hình ảnh camera được lưu giữ tại doanh nghiệp tối thiểu 12 tháng; hệ thống camera được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.

Bên cạnh đó, DN chế xuất phải đảm bảo hệ thống quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có thể kết xuất được số liệu nhập – xuất –tồn nguyên liệu, vật tư và sản phẩm để báo cáo quyết toán tình hình sử dụng với cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan cho biết, hướng dẫn trên được thực hiện tạm thời trong khi chờ sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đối với các dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất đã hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, cơ sở hạ tầng, chuẩn bị đi vào hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu./.